פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Department

All tickets related to Technical Maintanance of your sites should be updated here.

 Billing Department

All tickets regarding Billing of any service should be updated here.

 Sales Department

All tickets regarding Sales of any service should be updated here.

 Abuse

Network abuse, spamming, phishing, copy right violation related complaints need to be submitted in this dept

 Customer Service

Complaints regarding behaviour of executives in other depts, suggestions etc are welcome in here. Please note tickets in this dept are read and replied directly by management staff, please do not send technical questions or support related queries here.